Macbook OS X Herinstallatie mislukt via Recovery Modus

Wanneer je Mac OS X opnieuw wilt instaleren via de welbekende Recovery Modus (Hou de knoppen Command (⌘) en R tegelijk ingedrukt) dan kan het zijn dat dit niet lukt met de foutmelding “Er heeft zich een fout voorgedaan bij het voorbereiden van de installatie”

Deze foutmelding kan je eigenlijk helemaal niks mee omdat er niet duidelijk wordt gemaakt wat er precies mis is met de Macbook.

De oplossing is in veel gevallen dan ook simpeler dan gedacht. Dit probleem komt namelijk doordat de Datum & Tijd verkeerd staan ingesteld. Na het aanpassen van de Datum & Tijd is het probleem dan ook opgelost en kan je OS X opnieuw instaleren!

Om deze stappen te doen openen we allereerst de Terminal en voeren we het volgende commando in.

date

Hier komt als het goed is de verkeerde datum uit. Deze datum kunnen we dan ook met onderstaande commando oplossen

date -u [maand][dag][uur][minuut][jaar]

In bovenstaande volgorde moet je nog wel de huidige datum/tijd invullen. Het komt er dan zo uit te zien.
25 November 2020 13:45

date -u 1125134520